uktoppbanner

Tekniska uppgifter

Annonsstorlekar

Alla mått i mm med bredd-måttet angivet först.

Uppslag Kvartssidor
Utfallande: 430 x 297 Stående: 90 x 130
Icke utfallande: 406 x 267 Liggande: 193 x 65
Helsida Åttondelssidor
Helsida: 215 x 297 Stående: 43 x 130
Helsida enligt
satsyta:
193 x 267 Liggande:
Liggande:
90×65
193×32
Halvsida Sextondelssida
Stående: 90 x 267 Stående 1 sp: 43 x 65
Liggande: 193 x 130

 

Satsyta: 193×267 mm.

Annonsyta omslag 2,3,& försättsblad: 215×297 mm (lägg till 4 mm i utfall).

Omslag 4: 215×270 mm beroende på inkjetadressering.

Material: Högupplöst pdf-fil eller digitalt material från de vanligast förekommande programmen i den grafiska branschen.

Färg: Vi trycker i Europaskalans färger (CMYK).

Hjälp med utformning av annonser:

Annonspriserna gäller färdigt original. Vi erbjuder oss också att utforma annonsen. Endast 450 kronor per timme. Inscanning av bilder 300 kr per bild.

Övrig information om digitala material och teknisk information kontakta Thomas Buza, 035-10 41 53, eller e-post: thomas(at)teknikfor.se

svab-teknikfor
bohlins
INNOVATIONSSPECIALISTERNA
 
 
BRANSCHTORGET
sandartBT
nord
marwellBT
simritBT