uktoppbanner
ispec

Innovationsspecialisterna – vårt sökregister

På våra gula sidor finns det mycket av vad framtidens företag stora som små kan erbjuda i form av teknik och tjänster. Det är också billigt att vara med. Första rubriken kostar 1500 kr, vilket inkluderar en prenumeration på tidningen, och efterföljande rubriker 750 kronor/st., extra rad 250 kr. Allt för 6 nummer. Dessutom publiceras Innovationsspecialisterna på tidningens web-plats på Internet: www.uppfinnaren.com. Det är också möjligt att länka sig från Innovationsspecialisterna. Pris 500 kr för första länken. Internetadressen publiceras också i tidningen. Vill du veta mer? Kontakta Charlotte Blomfeldt på 042-12 43 00 eller skicka ett e-mail till charlotte.blomfeldt@uppfinnaren.com

bohlins
svab-teknikfor
INNOVATIONSSPECIALISTERNA
 
 
BRANSCHTORGET
sandartBT
marwellBT
simritBT
nord