uktoppbanner
ispec

Innovationsspecialisterna – vårt sökregister

På våra gula sidor finns det mycket av vad framtidens företag stora som små kan erbjuda i form av teknik och tjänster. Det är också billigt att vara med. Första rubriken kostar 1500 kr, vilket inkluderar en prenumeration på tidningen, och efterföljande rubriker 750 kronor/st., extra rad 250 kr. Allt för 6 nummer. Dessutom publiceras Innovationsspecialisterna på tidningens web-plats på Internet: www.uppfinnaren.com. Det är också möjligt att länka sig från Innovationsspecialisterna. Pris 500 kr för första länken. Internetadressen publiceras också i tidningen. Vill du veta mer? Kontakta Jan-Erik Andersson på 035-10 41 56 eller skicka ett e-mail till janerik(at)teknikfor.se

svab-teknikfor
bohlins
INNOVATIONSSPECIALISTERNA
 
 
BRANSCHTORGET
simritBT
sandartBT
nord
marwellBT