uktoppbanner

Annonsprislista

Omslaget:

Omslag 2: 13.200 kr
Omslag 3: 13.200 kr
Omslag 4: 14.700 kr
Priserna inkluderar fyrfärg

I text-annonser:

Sida Svartvit Fyrfärg
Sida Svartvit Fyrfärg
Uppslag 15.800 15.800
1/1 10.400 12.000
1/2 6.300 7.700
1/4 3.300 4.800
1/8 1.700 3.000
1/16 950 1.800

Tilägg: begärd placering 5 % i tillägg.

Bilagor:

Enkel folder: 11.800 (en sida)
Dubbel folder (uppslag): 13.100

Rabatter:

Genom ett flertal, vetenskapliga undersökningar är det bevisat att det är värdefullt att frekvensannonsera. Därför kan vi erbjuda generösa frekvensrabatter:

Samma annons sex gånger: 25 procent.
Samma annons fem gånger: 20 procent.
Samma annons fyra gånger: 15 procent
Samma annons tre gånger: 10 procent

bohlins
svab-teknikfor
INNOVATIONSSPECIALISTERNA
 
 
BRANSCHTORGET
nord
sandartBT
marwellBT
simritBT